Ceny ciepła

2022-12-16

Informacja o publikacji Urzędu Regulacji Energetyki

Informujemy, że w dniu 16.12.2022 Urząd Regulacji Energetyki opublikował w Biuletynie Branżowym Ciepło Nr 872 (2132) XXI taryfę dla PEC EMPEC Sp. z o.o. w Ustce. Mając na uwadze 14 dniowy okres vacatio legis, zostanie ona wprowadzona w życie z dniem 01.01.2023 r.

Niżej linki do pobrania nowej taryfy (Decyzja URE z dnia 16 grudnia 2022 znak OGD.4210.88.2022.266.XXI.AC)


2022-07-05

Informacja o publikacji Urzędu Regulacji Energetyki

Informujemy, że w dniu 05.07.2022 Urząd Regulacji Energetyki opublikował w Biuletynie Branżowym Ciepło Nr 411(1671) drugą zmianę XX taryfy dla PEC EMPEC Sp. z o.o. w Ustce. Mając na uwadze 14 dniowy okres vacatio legis, zostanie ona wprowadzona w życie z dniem 20.07.2022.

Niżej linki do pobrania nowej taryfy (Decyzja URE z dnia 5 lipca 2022 znak OGD.4210.53.2022.266.XX.WA)


2022-04-12

Informacja o publikacji Urzędu Regulacji Energetyki

Informujemy, że w dniu 12.04.2022 Urząd Regulacji Energetyki opublikował w Biuletynie Branżowym Ciepło Nr 229 (1489) zmianę XX taryfy dla PEC EMPEC Sp. z o.o. w Ustce. Mając na uwadze 14 dniowy okres vacatio legis, zostanie ona wprowadzona w życie z dniem 27.04.2022.

Niżej linki do pobrania nowej taryfy (Decyzja URE z dnia 12.04.2022 znak OGD.4210.11.2022.266.XX.WA)


2021-12-20

Informacja o publikacji Urzędu Regulacji Energetyki

Informujemy, że w dniu 17.12.2021 Urząd Regulacji Energetyki opublikował w Biuletynie Branżowym Ciepło Nr 500 (1230) XX taryfę dla PEC EMPEC Sp. z o.o. w Ustce. Mając na uwadze 14 dniowy okres vacatio legis, zostanie ona wprowadzona w życie z dniem 01.01.2022.

Niżej linki do pobrania nowej taryfy (Decyzja URE z dnia 17.12.2021 znak OGD.4210.42.2021.266.XX.PWi)


Informacja o publikcji Urzędu Regulacji Energetyki

Informujemy, że w dniu 29.10.2021 Urząd Regulacji Energetyki opublikował w Biuletynie Branżowym Ciepło Nr 383(1113) korektę XIX taryfy dla PEC EMPEC Sp. z o.o. w Ustce. Mając na uwadze 14 dniowy okres vacatio legis, zostanie ona wprowadzona w życie z dniem 15.11.2021.

Niżej linki do pobrania skorygowanej taryfy (Decyzja URE z dnia 29.10.2021 znak OGD.4210.45.2021.266.XIX.WA)


ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA wynikająca z Decyzji Prezesa URE nr OGD.4210.14.2021.266.XIX.WA z dnia 16 lipca 2021 w sprawie zmiany taryfy dla ciepła, zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 listopada 2020 r., Nr OGD.4210.19.2020.266.XIX.WA. Taryfa ta obowiązuje od dnia 1.08.2021 r. 


ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA  wynikająca z Decyzji Prezesa URE nr OGD.4210.3.2021.266.XIX.WA z dnia 23 kwietnia 2021 w sprawie zmiany taryfy dla ciepła, zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 listopada 2020 r., Nr OGD.4210.19.2020.266.XIX.WA. Taryfa ta obowiązuje od dnia 8.05.2021 r.     Sprostowanie błędu pisarskiego


Decyzja Prezesa URE nr OGD.4210.19.2020.266.XIX.WA z dnia 13 listopada 2020 r. , z tekstem taryfy dla ciepła, ogłoszona została w dniu 13.11.2020 w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło nr 319/2020. Taryfa ta obowiązuje od dnia 1.12.2020 do dnia 7.05.2021


EMPEC Ustka wprowadza do stosowania ceny i stawki opłat określone w taryfie nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki.


Skip to content