Ceny i stawki opłat z rekompensatą dla uprawnionych odbiorców obowiązujące od 01.01.2023 r.

Ceny i stawki opłat z rekompensatą dla uprawnionych odbiorców obowiązujące od 01.01.2023 r.

Niżej obowiązujące od dnia 01.01.2023 r. ceny i stawki netto (bez podatku VAT) opłat z rekompensatą dla odbiorców uprawnionych zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ( Dz. U. 2022 poz. 1967).

Grupa odbiorców Cena za zamówioną moc cieplną [zł/MW] Cena ciepła [zł/GJ] Cena nośnika ciepła [zł/m3]
roczna  rata miesięczna
I 55 201,61 4 600,13 94,36 38,93
II 55 201,61 4 600,13 94,36 38,93
III 55 201,61 4 600,13 94,36 38,93
IV 55 201,61 4 600,13 94,36 38,93

.

Grupa odbiorców  Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną [zł/MW] Stawka opłaty za ciepło [zł/GJ]
V 6 364,26 128,31

Rekompensaty dla grup I-IV dotyczą tylko cen za zamówioną moc cieplną, cen ciepła oraz cen nośnika, nie dotyczą natomiast stawek opłat za usługi przesyłowe (stałej i zmiennej).

Rekompensaty dla grupy V dotyczą stawek opłaty za zamówioną moc cieplną oraz opłaty za ciepło.

Dla podmiotów nieuprawnionych nadal zastosowanie mają ceny zgodnie z obowiązującą taryfą.

Średnia cena wytwarzania ciepła dla źródła ciepła – Kotłowni KR-1 obliczona na podstawie wielkości z zatwierdzonej taryfy wynosi 150,38 zł/GJ

Średnia cena wytwarzania ciepła dla grupy źródeł ciepła – Kotłowni Olejowych obliczona na podstawie wielkości z zatwierdzonej taryfy wynosi 215,45 zł/GJ

Skip to content