Ceny i stawki opłat z rekompensatą dla uprawnionych odbiorców obowiązujące od 01.06.2024 r.

Ceny i stawki opłat z rekompensatą dla uprawnionych odbiorców obowiązujące od 01.06.2024 r.

Niżej obowiązujące od dnia 01.01.2023 r. ceny i stawki netto (bez podatku VAT) opłat z rekompensatą dla odbiorców uprawnionych zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ( Dz. U. 2022 poz. 1967).

       
   
         
         
         
         

 

Grupa odbiorców  Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną [zł/MW] Stawka opłaty za ciepło [zł/GJ]
V 7 215,04 123,78

 

Rekompensaty dla grupy V dotyczą stawek opłaty za zamówioną moc cieplną oraz opłaty za ciepło.

Średnia cena wytwarzania ciepła dla źródła ciepła – Kotłowni KR-1 obliczona na podstawie wielkości z zatwierdzonej taryfy wynosi 95,68 zł/GJ

Średnia cena wytwarzania ciepła dla grupy źródeł ciepła – Kotłowni Olejowych obliczona na podstawie wielkości z zatwierdzonej taryfy wynosi  180,29 zł/GJ

Skip to content