Ceny i stawki opłat z rekompensatą dla uprawnionych odbiorców obowiązujące do 31.12.2022 r.

Ceny i stawki opłat z rekompensatą dla uprawnionych odbiorców obowiązujące do 31.12.2022 r.

Niżej obowiązujące do dnia 31.12.2022 r. ceny i stawki netto (bez podatku VAT) opłat z rekompensatą dla odbiorców uprawnionych zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ( Dz. U. 2022 poz. 1967).

Grupa odbiorców Cena za zamówioną moc cieplną [zł/MW] Cena ciepła [zł/GJ] Cena nośnika ciepła [zł/m3]
roczna  rata miesięczna
I 206 149,41 17 179,12 68,37 35,88
II 206 149,41 17 179,12 68,37 35,88
III 206 149,41 17 179,12 68,37 35,88
IV 206 149,41 17 179,12 68,37 35,88

.

Grupa odbiorców  Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną [zł/MW] Stawka opłaty za ciepło [zł/GJ]
V 8 507,18 122,27

Rekompensaty dla grup I-IV dotyczą tylko cen za zamówioną moc cieplną, cen ciepła oraz cen nośnika, nie dotyczą natomiast stawek opłat za usługi przesyłowe (stałej i zmiennej).

Rekompensaty dla grupy V dotyczą stawek opłaty za zamówioną moc cieplną oraz opłaty za ciepło.

Dla podmiotów nieuprawnionych nadal zastosowanie mają ceny zgodnie z obowiązującą taryfą.

Średnia cena wytwarzania ciepła dla źródła ciepła – Kotłowni KR-1 obliczona na podstawie wielkości z zatwierdzonej taryfy wynosi 123,48 zł/GJ

Średnia cena wytwarzania ciepła dla grupy źródeł ciepła – Kotłowni Olejowych obliczona na podstawie wielkości z zatwierdzonej taryfy wynosi 167,70 zł/GJ

Skip to content