Dyżury EMPEC w kwietniu 2023

Dyżury EMPEC w kwietniu 2023

Tryb postępowania w przypadku zgłoszenia awarii ogrzewania przez odbiorców ciepła


Ustala się następującą procedurę odbierania zgłoszeń o niedogrzaniu w dni robocze po godz.15:00 i w dni wolne od pracy 

1. Odbiorca ciepła zgłasza niedogrzewanie lub awarię konserwatorowi zarządcy lub właściciela budynku pełniącemu dyżur pod niżej wymienionym numerem telefonu:

  • konserwator SM KORAB tel. 502-283-178 (Hydro-Dan)
  • konserwator SM Łosoś tel. 502-283-178 (Hydro-Dan)
  • konserwator UTBS 509-461-214 (Hydro-Dan)
  • konserwator SM Zębiec i SM Jedność 
  • konserwator ZZN – tel. 59 8144-094 (kotłownia EMPEC)
  • pozostali odbiorcy – w pierwszej kolejności należy skontaktować się z administratorem (właścicielem lub zarządcą) budynku. 

2. Konserwator budynku ustala przyczynę i albo usuwa usterkę lub, jeśli przyczyna leży po stronie EMPEC, zgłasza awarię do dyżurnego operatora kotłowni rejonowej KR-1 pod nr telefony 59-814-40-94, który przekazuje ją dalej monterowi sieci ZEC-2.

3. W przypadku gdy mieszkaniec budynku zadzwoni bezpośrednio na KR-1, operator kotłów informuje dzwoniącego o obowiązującej procedurze i podaje wymieniony wyżej numer telefonu konserwatora budynku.

Skip to content