Informacja o publikacji przez Urząd Regulacji Energetyki XXII taryfy dla ciepła

Informacja o publikacji przez Urząd Regulacji Energetyki XXII taryfy dla ciepła

Informujemy, że w dniu 09.05.2024r. Urząd Regulacji Energetyki opublikował w Biuletynie Branżowym Ciepło Nr 172 (2931) XXII taryfę dla PEC EMPEC Sp. z o.o. w Ustce. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej EMPEC Sp. z. o.o w Ustce wprowadza do stosowania ceny i stawki opłat określone w taryfie nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dni od dnia jej opublikowania w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki.

Zmiana taryfy obowiązuje od dnia 01 czerwca 2024r.

Niżej linki do pobrania nowej taryfy (Decyzja URE z dnia 9 maja 2024r. znak OGD.4210.59.2023.266.XXII.EKo)

Skip to content