Informacja o publikacji Urzędu Regulacji Energetyki

Informacja o publikacji Urzędu Regulacji Energetyki

Informujemy, że w dniu 12.04.2022 Urząd Regulacji Energetyki opublikował w Biuletynie Branżowym Ciepło Nr 229 (1489) zmianę XX taryfy dla PEC EMPEC Sp. z o.o. w Ustce. Mając na uwadze 14 dniowy okres vacatio legis, zostanie ona wprowadzona w życie z dniem 27.04.2022.

Niżej linki do pobrania nowej taryfy (Decyzja URE z dnia 12.04.2022 znak OGD.4210.11.2022.266.XX.WA)

Skip to content