Maksymalne ceny dostawy ciepła

Maksymalne ceny dostawy ciepła

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „EMPEC” spółka z o.o. z siedzibą w Ustce informuje, że z dniem 15 lutego 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 295).

Zgodnie z powyższą ustawą Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował  (informacja nr 9/2023) maksymalne wartości cen i stawek taryfowych, tj. cen i stawek stosowanych w dniu 30 września 2022 r., powiększonych o 40%. Wynoszą one:

Grupa odbiorców

Cena za zamówioną moc cieplną [zł/MW]

Cena ciepła [zł/GJ]

Cena nośnika ciepła [zł/m3]

roczna

rata miesięczna

I

343 262,00

28 605,16

113,85

59,75

II

343 262,00

28 605,16

113,85

59,75

III

343 262,00

28 605,16

113,85

59,75

IV

343 262,00

28 605,16

113,85

59,75

         

Grupa odbiorców

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe [zł/MW]

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe [zł/GJ]

roczna

rata miesięczna

 

I

61 067,68

5 088,97

23,59

II

75 761,21

6 313,44

32,59

III

72 550,13

6 045,84

31,25

IV

141 069,56

11 755,80

58,16

         

Grupa odbiorców

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną [zł/MW]

Stawka opłaty za ciepło [zł/GJ]

V

13 231,64

190,18

W myśl art. 3a ust. 4 przedsiębiorstwo energetyczne stosuje w rozliczeniach z odbiorcami w okresie rozliczeniowym, cenę najniższą z określonych, zatem „EMPEC” w okresie od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia  2023 r. dla podmiotów wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy, będzie stosować średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększoną o opłaty za usługi przesyłowe.

LINK DO CEN Z REKOMPENSATĄ

Skip to content