Przetarg nieograniczony na wykonanie sieci cieplnej w Ustce o długości ok. 131 mb, średnica 2 x Dn 150,80,50mm

Przetarg nieograniczony na wykonanie sieci cieplnej w Ustce o długości ok. 131 mb, średnica 2 x Dn 150,80,50mm

Ogłoszenie  – sprawa  nr 1/2022

PEC “EMPEC” Sp.  z o.o.  z siedzibą: 76-270  Ustka  ul. Bałtycka 5A, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie sieci cieplnej w Ustce o długości  ok. 131 mb, średnica 2 x Dn 150,80,50mm .

Termin realizacji  do dnia : 15.06.2022 i 31.12. 2022 r.

Termin składania ofert do dnia  22.04.2022 r. do godz. 12.00   w siedzibie Spółki.

Termin otwarcia ofert dnia  22.04.2022r.   godz. 12.15  w biurze Spółki przy Kotłowni KR-1 ul. Krótka 12  .

SIWZ do pobrania po mailowym zgłoszeniu na adres: empec@partner.net.pl

Telefony kontaktowe : sekretariat 59 8144 273

Osoba uprawniona do kontaktów: Piotr Wojciechowicz  502 393 608 .

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przerwania  lub zamknięcia  przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert, na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego

Skip to content