Zaproszenie do składania ofert na Dostawę samochodu Renault Master w wersji Furgon FWD EXTRA 3,5T

Zaproszenie do składania ofert na Dostawę samochodu Renault Master w wersji Furgon FWD EXTRA 3,5T

Ogłoszenie  – sprawa  nr 1/2024
PEC “EMPEC” Sp.  z o.o.  z siedzibą: 76-270  Ustka  ul. Bałtycka 5A, zaprasza do składania ofert na Dostawę samochodu Renault Master w wersji Furgon FWD EXTRA 3,5T L2H2 2.3 dCi 135 E6e. Termin realizacji  do uzgodnienia, ale nie później niż do 31 lipca 2024 r.
Termin składania ofert do dnia  09.02.2024 r. do godz. 12.00   w siedzibie Spółki.
Termin otwarcia ofert dnia  09.02.2024   godz. 12.15  w siedzibie Spółki.
SWZ do pobrania pod linkiem
Telefony kontaktowe : sekretariat 59 8144 273
Osoba uprawniona do kontaktów: Krzysztof Romanowski  666 218 232.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania w całości, zmiany lub odwołania jego warunków w każdej chwili bez podania przyczyn, jak również zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Skip to content