Informacje o EMPEC

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Ustce prowadzi działalność w zakresie sprzedaży energii cieplnej (wytwarzanie, przesył i dystrybucja), konserwacji urządzeń i instalacji ciepłowniczych, doradztwa technicznego

NIP: 839-02-06-356      REGON: 770540036 – 00010

Bank Spółdzielczy w Ustce konto nr: 39 9315 0004 0000 2668 2000 0020

KRS: 0000031529
Spółka została wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Słupsku z dniem 14 lipca 1992     r. pod numerem RH.B 860 / 92, a następnie wobec zmiany przepisów nastąpiło jej przerejestrowanie do krajowego rejestru sądowego postanowieniem z dnia 05 czerwca 2002 roku pod nr KRS: 0000031529. Wysokość kapitału zakładowego: 4.731.650,- zł

Zarząd:            
Ireneusz Zagrodzki – Prezes Zarządu (Zarząd jednoosobowy)

Skład Rady Nadzorczej:
1. Szreder Radosław,
2. Gliński Jan,
3. Bąk Zbigniew Waldemar,
4. Drzał Izabela,
5. Kosiński Jan Zbigniew,
6. Świeboda Teresa Stefania.

Umowa Spółki

Schemat organizacyjny Spółki

Struktura grupy kapitałowej ENGIE

Skip to content