Sprzedaż ciepła

Obsługa Klienta – Dział Obsługi Klienta 

Natalia Karmelita – Barczyńska tel. 59 81 43 426

W Dziale Obsługi Klienta uzyskasz informacje o:

  1. wstępnych technicznych warunkach dostawy ciepła do obiektu,
  2. procedurze i kosztach przyłączenia się do sieci ciepłowniczej,
  3. kosztach dostawy ciepła do obiektu,
  4. trybie zawierania umów sprzedaży ciepła,
  5. możliwości montażu urządzeń pomiarowych,
  6. awariach i przewidzianym czasie ich usunięcia.

Powyższe informacje można uzyskać osobiście, na piśmie lub telefonicznie.

Ponadto w Dziale Obsługi Klienta możesz:

  1. podpisać umowę sprzedaży ciepła,
  2. otrzymać aktualną taryfę dla ciepła,
  3. skorzystać z porady związanej z ustaleniem mocy zamówionej,
  4. sprawdzić swoją fakturę za ciepło.

Wzory umów, formularze do ściągnięcia

Skip to content